ROBOT PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN THÔNG MINH
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ A.I

Premium là room khuyến nghị đầu tư, Robot tự động thông báo các mã lọt vào danh mục khuyến nghị dựa trên các thuật toán phân tích chuyên sâu để đưa ra những cơ hội đầu tư tốt nhất và ít rủi ro nhất.

Đặc biệt kịp thời cảnh báo bán khi Thị trường có tín hiệu đảo chiều giúp NĐT quản trị và hạn chế rủi ro.

Ưu đãi đặc biệt


Đăng ký dịch vụ


Chọn dịch vụ Đơn giá / Tháng
200.000 ₫
300.000 ₫
100.000 ₫
200.000 ₫
100.000 ₫
Thành tiền
Tiết kiệm (giảm giá 10%)
Tổng tiền