Robot chứng khoán Mỹ 6.0

Sale!

2.300.000 

Category:

Description

Đây là gói dịch vụ linh động. giá tiền được yết tương ứng với giá của 100 USD.

Nếu bạn mở tài khoản giao dịch trị giá 10.000 USD, thì bạn phải thanh toán phí là 2.500 USD. Nên bạn phải mua đơn hàng cho gói dịch vụ này trị giá là 25 lần của 100 USD => Bạn phải thanh toán số tiền là 25 gói sản phẩm này.

Xem ví dụ :

Add Comment