Dùng thử robot chứng khoán Mỹ – 15 ngày – Silver

Sale!

391.000 

Category:

Description

Mỗi khách hàng được dùng thử sản phẩm robot 1 lần.
Nếu sau 15 ngày, tài khoản giao dịch của bạn vẫn chưa có lãi hoặc huề vốn thì bạn sẽ được sử dụng robot cho đến khi có lãi gấp 2 lần số tiền phí mà bạn đã mua dịch vụ.

Add Comment