Chương trình giới thiệu bạn bè sử dụng dịch vụ robot chứng khoán

Tặng 15 ngày sử dụng cho người giới thiệu, tặng thêm 15 ngày sử dụng cho người được giới thiệu

ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

Bạn đang sử dụng dịch vụ robot chứng khoán và giới thiệu người khác mua dịch vụ robot chứng khoán. Bạn sẽ được thêm 15 ngày sử dụng và bạn của bạn cũng được tặng thêm 15 ngày sử dụng miễn phí. Nếu bạn giới thiệu nhiều người dùng dịch vụ của chúng tôi thì bạn sẽ được tặng thêm nhiều ngày sử dụng dịch vụ robot chứng khoán miễn phí.

Ví dụ bận giới thiệu 10 người mua dịch vụ robot chứng khoán thì bạn sẽ được tặng 150 ngày sử dụng dịch vụ Robot chứng khoán miễn phí.

LƯU Ý

  • Số ngày được tặng sử dụng dịch vụ robot chứng khoán không được quy đổi thành tiền.
  • Số ngày sử dụng robot miễn phí không được tặng hay chuyển nhượng cho người khác.

WIN - WIN - WIN

Bạn Anna Smith đang sử dụng dịch vụ Robot chứng khoán - gói 3 tháng, bạn Anna Smith giới thiệu bạn Marc Jacobs mua dịch vụ Robot chứng khoán 3 tháng. Bạn Anna Smith được tặng thêm 15 ngày sử dụng cho gói 3 tháng.

Nếu bạn Anna Smith giới thiệu bạn Marc Jacobs mua gói 6 tháng thì bạn Anna Smith sẽ được tặng 30 ngày sử dụng dịch vụ robot chứng khoán.

Nếu bạn Anna Smith giới thiệu bạn Marc Jacobs mua gói robot chứng khoán là 1 năm thì bạn Anna Smith sẽ được tặng 60 ngày sử dụng Robot chứng khoán.

Nói tóm lại bạn Anna Smith giới thiệu một người mới sử dụng gói robot chứng khoán 3 tháng thì được tăng thêm 15 ngày sử dụng. Nếu giới thiệu càng nhiều người thì càng được tặng thêm nhiều người sử dụng.


Anna Smith - CEO, Incorp

Nếu bạn Marc Jacobs giới thiệu người khác sử dụng dịch vụ robot chứng khoán thì bạn Marc Jacobs cũng được tặng thêm 15 ngày sử dụng nếu giới thiệu một người thứ ba sử dụng dịch vụ robot chứng khoán.


Marc Jacobs - Manager

Hãy tham gia chương trình ngay hôm nay để giới thiệu được nhiều bạn bè hơn !


Giảm giá 5%
Giảm giá 25%
May mắn lần sau
Giảm giá 35%
Giảm giá 10%
FREE ROBOT
Giảm giá 45%
Giảm giá 55%
Giảm giá 65%
Giảm giá 15%
May mắn lần sau
Giảm giá 75%
Tham gia để có cơ hội nhận free robot 1080 usd !
Nhập địa chỉ email của bạn vào bên dưới để tham gia quay thưởng
Mỗi người tham dự được một lần